Curly Faux Fur in White

$82.95 per yard

118996

Curly Faux Fur in Pink

$82.95 per yard

118991

Curly Faux Fur in Caramel

$82.95 per yard

118986

Curly Faux Fur in Black

$82.95 per yard

118981

Faux Fur in Pink

$52.95 per yard

118976

Faux Fur in Ruby

$52.95 per yard

118971

Mohair Faux Fur in Silver

$105.00 per yard

711392669

Subzero Faux Fur

$42.95 per yard

711391669

Mink Faux Fur in Grey Earth

$42.95 per yard

711391169

Marten Faux Fur in Brown

$52.95 per yard

711390669

Faux Mohair Fur in Black

$62.95 per yard

711390169

Faux Fur in Denim Blue

$42.95 per yard

710034172

Faux Fur in Grey

$42.95 per yard

710033672

Faux Fur in Honey Brown

$42.95 per yard

710033172

White Tiger Faux Fur

$52.95 per yard

79453672

Faux Fur with Small Metallic Dots

$62.95 per yard

78372172

Metallic Faux Fur in Black

$62.95 per yard

78371672

Printed Faux Fur

$52.95 per yard

78220672

Herringbone Faux Fur

$42.95 per yard

75003472

Mackenzie Faux Fur

$42.95 per yard

74580469

Puckered Luxury Faux Fur

$105.00 per yard

74038872

Luxury Mink Faux Fur

$105.00 per yard

74038672

Mink Faux Fur

$105.00 per yard

73972072

Mink Faux Fur

$105.00 per yard

73971872

Persian Velvet Faux Fur in Black

$52.95 per yard

73862472

Persian Velvet Faux Fur in Rust

$32.95 per yard

73861772

Fuzzy Leather Faux Fur

$32.95 per yard

73860672

Chinny Chinchilla Faux Fur

$42.95 per yard

73859972

Silly Seal Faux Fur

$42.95 per yard

73859772

Brushed Snail Faux Fur

$42.95 per yard

73859572

Caged Leopard Faux Fur

$42.95 per yard

73859372

Flokati Faux Fur

$52.95 per yard

73858372